Dnes slaví: Soběslav Zítra: Roman

Teď jste  zamilovaní až po uši, ale dle statistik končí polovina manželství  rozvodem. I rozvedení lidé byli na počátku vztahu přesvědčení, že jejich lásku a vztah nikdy nic nepřekazí. Stále více dvojic proto uzavírá před vstupem do svazku manželského předsvatební smlouvu.

 

Romantická sice příliš není, ale rozumná rozhodně

Tato smlouva nemá  nic společného s tím, zda se milujete – je to  způsob ochrany pro případ, že manželství nevydrží.  Dohoda upravující společné jmění manželů  může zachránit spoustu peněz i nervů.  O předsvatební smlouvu už dávno nežádají pouze muži – i v tomto ohledu již máme rovnoprávnost.

Nejen majetek, ale i dluhy

Majetek, který do manželství každý z obou novomanželů přináší, je každého z nich!  Ve společném vlastnictví je až to, co získají v průběhu manželství. Dům, auto, chata i dluhy. Ano, i dluhy jsou ve společném vlastnictví. Zvláště v dnešní době je spousta rodin, ve kterých děti i partner doplácejí na neúspěšné podnikání nebo třeba gemblerství  druhého.

Předsvatební smlouva definuje, jak dojde k rozdělení majetku v případě, že se manželství rozvede. O vašem majetku tak nerozhodne soud, ale předem sepsaný dokument. 

Pokud chcete, je možné do smlouvy zahrnout i případnou péči o děti – vyhnete se tak zdlouhavým soudním sporům o potomky. Co český právní řád neumožňuje, jsou například nejrůznější sankce za nevěru či rozdělení domácích prací, kolik peněz dostane partner za každý rok trvání manželství apod., respektive si je do smlouvy zanést můžete, ale jsou v podstatě nevymahatelné.

Smlouva by měla být uzavřena  před sňatkem, ale je možné ji sepsat i v době trvání manželství. Rozhodně si nechte poradit či  sepsat dokument právníkem, nezamlčujte žádné skutečnosti, týkající se vašeho majetku či dluhů.

Ženy jsou velmi znevýhodněné 

Jsou situace, kdy pro vás může být předmanželská smlouva nevýhodná. Pokud si berete partnera, který má a bude mít vyšší příjmy, než jste schopná dosáhnout vy a kde se předpokládá, že financovat domácnost a bydlení bude druhý partner, pak se snažte, aby předmanželská smlouva uzavřena nebyla. Všechno, co druhý manžel do domácnosti pořídí, se tak stane i majetkem vaším. Pokud koupí v době manželství manžel dům, pak se stanete vlastníkem domu i vy, tedy jeho poloviny. V případě předmanželské smlouvy by však dům patřil stále pouze manželovi a při případném rozvodu nebudete mít  právo na jakékoliv vypořádání.  Na první pohled se toto může zdát jak vypočítavost, ale není tomu tak. Ženy jsou z hlediska příjmů a možnosti výdělku a získání majetku znevýhodněny. Mnoho let  musí trávit na mateřské s dětmi, kdy jejich osobní příjmy jsou naprosto minimální, zatímco manžel může plně vydělávat a pořizovat majetek. Je třeba se zamyslet, v jaké situaci se nacházíte a zda je pro vás výhodná předmanželská smlouva a v jakém znění.

Při podnikání

Podnikatel odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Pokud má manželku, ručí i ona (a nemusí být její  podpis na úvěru či směnce). Zaměstnanec, který při práci způsobí škodu, je povinen ji nahradit jen do výše čtyřapůlnásobku svého průměrného měsíčního výdělku. Fyzická osoba – podnikatel nebo společník obchodní společnosti, jejíž ručení není omezené, musí uhradit škodu v plné výši. Předmanželská smlouva tedy nechrání jen v případě nabytého majetku – pokud se jeden z partnerů zadluží, zůstanou mu po rozvodu i dluhy. Jestliže dojde k rozvodu a tato skutečnost není ošetřena předmanželskou smlouvou, musejí dluhy splácet oba partneři. Na předmanželskou smlouvu by tedy mělo být partnery, ale i příbuzenstvem (pokud se o tom dozví a nesouhlasí s ní) nahlíženo jako na zajištění ochrany pro budoucí rodinu.Rozšířit, nebo zúžit?

Zákon dává manželům možnost rozdělení majetku upravit. Stačí podepsat smlouvu, kterou se zúží, případně rozšíří rozsah společného jmění.

Zúžení společného vlastnictví je účinné ke zmenšení rizik. K tomu, abyste mohli smlouvu použít na obranu svého majetku např. proti manželovým věřitelům, potřebujete, aby o ní věděli. Mít sebelepší předmanželskou smlouvu nestačí. Vůči jiné osobě se na smlouvu upravující  společné jmění můžete odvolat jen tehdy, je-li této osobě obsah smlouvy znám, a to již  v okamžiku vzniku závazku. Není-li tomu tak, věřitel je oprávněn uspokojit svou pohledávku i z majetku, který je výlučným vlastnictvím druhého z manželů.  

Před vaším manželem vás může ochránit i rozšíření vašeho společného jmění. Jeho podstatou je to, že jeden ze snoubenců vyčlení některou svoji věc mezi společné. V praxi jde nejčastěji o nemovitosti – pozemky nebo stavby. Když se manželé chystají společně žít, obvykle se chystají do nemovitosti investovat budoucí společné finanční prostředky. Dojde-li k rozšíření společného jmění o dům, druhý z manželů tak nebude vynakládat peníze na cizí majetek. 

Co nepatří do společného jmění manželů

  • majetek, který získal jeden z manželů darem, dědictvím nebo restitucí
  • majetek, jenž si jeden z manželů pořídil z majetku, který náležel do jeho výlučného vlastnictví
  • majetek, který podle své povahy slouží výlučné osobní potřebě jednoho z manželů

Smlouva o společném jmění manželů

  • musí mít formu notářského zápisu, jinak je neplatná 
  • lze ji uzavřít i před sňatkem 
  • manželé mohou smlouvou rozšířit nebo zúžit zákonem stanovený rozsah svého společného jmění 
  • mohou rovněž vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů až ke dni zániku manželství 
  • jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, nabude smlouva účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí 
  • manželé se mohou vůči jiné osobě na takovou smlouvu odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám

Platí pouze od notáře

Právoplatnou předmanželskou smlouvu je nutné pořídit tzv. notářským zápisem – vytvořit ji  může pouze notář. Cena se pohybuje od 3 do 6 tisíc korun. Notář vám samozřejmě poradí standardní či nejvhodnější řešení.

Máte zkušenosti s předmanželskou smlouvou? Podělte se s námi o ně.

 

 

Další články z kategorie

Problémy s těhotenstvím

Vyskytly se u vás problémy s otěhotněním? Nezoufejte! Odborníci na umělé oplodnění z centra asistované reprodukce Praha vám diskrétně pomohou.

Spodní prádlo Bellinda

Vyberte si kvalitní spodní prádlo a punčochové zboží od české značky Bellinda.cz

Říkanky

Éro letí

Éro letí,nemá děti.

My jich máme jako smetí.

My je máme, neprodáme,

radši si je vychováme..

Reklama

Dentální klinika Jana Stuchlíka

Nepodceňujte preventivní prohlídky zubů i Vašich nejmenších. Dentální klinika Jana Stuchlíka pro celou rodinu.

Nejenmaminkam na YouTube

Novinky z Nejenmaminkam.czJoomla Extensions powered by Joobi