Dnes slaví: Igor Zítra: Olivie a Oliver

Uživatelé kteří se nechtějí registrovat mají možnost účastnit se doprovodné soutěže, která poběží celou dobu s hlavní soutěží.

Věk a podmínky účasti v soutěži:

1. Účastnit se mohou všichni nad 18 let, neurčí-li provozovatel u dané soutěže jinak.

2. Účastnit soutěže se může jeden člověk pouze jednou.

3. Podvodné pokusy s více emailovými adresami na stejné jméno budou nulovány a nebudou brány v potaz.

Určování výher, jejich pořadí, oznámení a zaslání výher:

1. Soutěž bude probíhat v 7 na sebe navazujících kolech. Z nichž každé bude trvat cca 9 dní. V každém kole bude zveřejněna série otázek.

  • 1. kolo otázek bude zahájeno 20. 6. 2012
  • 2. kolo otázek bude zahájeno 1. 7. 2012
  • 3. kolo otázek bude zahájeno 10. 7. 2012
  • 4. kolo otázek bude zahájeno 20. 7. 2012
  • 5. kolo otázek bude zahájeno 30. 7. 2012
  • 6. kolo otázek bude zahájeno 9. 8. 2012
  • 7. kolo otázek bude zahájeno 20. 8. 2012

2. Za přihlášení do soutěže se považuje odeslání soutěžního mailu s odpovědí na otázku pro dané kolo.

3. Soutěžní otázky budou zveřejněny vždy v první den kola a jejich platnost bude končit posledním dnem kola.

4. Výhra se určí zhodnocením všech správných odpovědí ze všech kol a z nich se vyberou výherní soutěžící. Vyhraje soutěžící s 20-tým, 60-tým a 99tým pořadím při správném zodpovězení všech otázek.

5. Pakliže se nikomu nepodaří zodpovědět všechny otázky správně, bude se vyhodnocovat dle maximálního počtu správných odpovědí a v daném pořadí, viz. Bod. 4

6. Hra skončí 29.8.  Výherci budou oznámeni 30.8. 2012

7. Výherci budou o výhře informováni emailem. Seznam výherců bude vyvěšen na stránkách Nejenmaminkam.cz a na Facebooku.

8. Ceny jsou zasílány Českou poštou do 14dní od vyhlášení výherců.

Další články z kategorie